Anmälan

Jag anmäler mig till Jazzkurs 2024

    Som ansökningsdatum gäller dag för inbetald anmälningsavgift, 750:- till bankgiro 5172-7618
    (Falkenbergs Jazz&Blues) Glöm inte att skriva Ditt namn.
    Vi behöver ha Din anmälan senast 10 maj!