Kontakt

Har ni övriga frågor om kursen är ni välkomna att kontakta Anders.

Jazzkurs 2020
Nygatan 46, 31131 FALKENBERG
Anders Carlsson-Lennström / kursledare tel. 070-563 54 34
epost: jazzkurs@gmail.com